Dagelijks geopend van 08.00-21.00 uur.

Q-koorts

Vaccinatie
Alle publieksbedrijven, professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven (bedrijven met meer dan 50 dieren) en opfokbedrijven met meer dan 50 dieren die bestemd zijn voor de melkproductie, zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus te vaccineren. Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinaties voor 1 augustus in de I&R-database verwerkt zijn, en dus bij de overheid bekend zijn.

De NVWA controleert na 1 augustus of melkgeiten- en melkschapenbedrijven en bedrijven met een publieksfunctie hun dieren hebben gevaccineerd.

Hoe gaat de vaccinatie in zijn werk?
De basisvaccinatie bestaat uit een tweetal entingen. Deze entingen moeten in het eerste levensjaar van de geit gegeven worden, en mogen pas worden toegediend als de dieren ouder zijn dan 3 maanden. Tussen deze entingen zit een tijd van 3 weken. Na de basisvaccinatie worden de dieren ieder jaar vóór 1 augustus geënt met een herhalingsvaccin. Zolang dit vaccinatieprogramma loopt, zijn wij verplicht hieraan deel te nemen en worden wij hierop gecontroleerd. Daarnaast worden nog meer preventieve maatregelen genomen tegen q-koorts.

  • De melk wordt in de winterperiode 2x per maand gecontroleerd op q-koortsbacteriën;
  • De melk wordt in de zomerperiode 1x per maand gecontroleerd op q-koortsbacteriën;
  • De mest uit de stal wordt afgedekt opgeslagen op het terrein;
  • Wij werken volgens een hygieneprotocol, extra voorzichtigheid geboden tijdens lammerperiode.

Zie ook

Website Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Website Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

×

Hoi!

Waar kan ik je mee helpen?

Groetjes,
Lisette

×