Dagelijks geopend van 08.00-21.00 uur.

Zoönose keurmerk

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo’n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.

Hoe kunt u een zoönose oplopen?
Er zijn verschillende manieren waarop iemand een zoönose kan oplopen. De belangrijkste zijn:

 • inname van besmet voedsel of water;
 • direct en indirect contact met geïnfecteerde dieren;
 • direct contact met besmet dierlijk materiaal zoals bijvoorbeeld abortusmateriaal of mest;
 • inademen van ziekteverwekkers bijvoorbeeld met stofdeeltjes in stal.

Keurmerk zoönosen
Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag welk mogelijk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het Keurmerk Zoönosen.


Om het keurmerk te verkrijgen, moet worden voldaan aan een checklist. Hierin wordt algemeen en dierspecifiek gekeken naar de maatregelen die getroffen worden op ons bedrijf.
Een aantal voorbeelden, o.a.:

 • Preventie- en bestrijdingsplan voor plaagdieren
 • Voerresten worden opgeruimd
 • Bedrijf heeft een vaste dierenarts, die geraadpleegd wordt bij diergezondheidsproblemen
 • Zwangere vrouwen mogen de stal niet betreden, mits gehouden aan hygieneprotocol
 • Voldoende handenwasgelegenheden
 • Hygiëne protocol

Specifiek voor de geiten, o.a.:

  • Aangekochte dieren worden eerst in quarantaine geplaatst
  • Zieke dieren worden afgezonderd van publiek
  • Alle dieren vanaf 3 maanden oud worden gevaccineerd tegen Q-koorts
  • CL en CAE bloedonderzoek
  • Preventief tankmelkonderzoek voor Q koorts
  • Salmonella check
  • Chlamydia check
  • Geboorte- en abortusprotocol voor de lammeren

 

 

×

Hoi!

Waar kan ik je mee helpen?

Groetjes,
Lisette

×