SKAL gecertificeerd

Vanaf begin vorig jaar, 2016, zijn wij door SKAL gecertificeerd en met het land ‘in omschakeling’. Dit bekent dat de weilanden (gras) rondom het erf ‘in omschakeling’ zijn van gangbaar naar biologisch. Wat houdt dit precies in?

  • Het grasland is 2 jaar in omschakeling, dit betekent van begin 2016 tot en met begin 2018. In deze periode moeten wij het land als ‘bio’ behandelen. Dit betekent; bemesten met eigen biologische mest, geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruiken. Aan de andere kant mogen wij het niet als ‘bio’ verkopen. Het gras wat geoogst wordt, moet in deze twee jaar nog als ‘gangbaar’ worden verkocht en wij mogen hier maar een klein percentage van voeren aan onze geiten. Overig ruwvoer moeten wij biologisch aankopen. Begin 2018 worden wij voor het grasland opnieuw gecertificeerd door SKAL en als wij aantoonbaar aan de eisen voldoen, mogen wij het grasland daarna ook biologisch noemen. Zodra het grasland biologisch is, mag de opbrengst ook voor 100% gevoerd worden aan onze dieren.

Sinds 3 juli 2017 zijn onze dieren en hun producten biologisch


In januari 2017 hebben wij onze dieren aangemeld bij SKAL en sindsdien waren de geiten ‘in omschakeling’. De omschakelingsperiode bij dieren is 6 maanden. In deze 6 maanden moesten de dieren als zijnde ‘bio’ worden gehouden. Nadien zijn wij opnieuw gecertificeerd door SKAL en zijn onze dieren biologisch. Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen om ons SKAL certificaat te behouden?

  • De dieren moeten altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden;
  • Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moet worden voorkomen. Uitlopen moeten voldoende beschutting bieden;
  • Er moet voldoende daglicht naar binnen komen;
  • De dieren mogen niet vastgezet worden, tenzij dit voor de veiligheid van het dier voor een beperkte periode nodig is;
  • De dieren mogen maximaal 40% van het totale rantsoen krachtvoer gevoerd worden;
  • De melkgevende dieren moeten een staloppervlakte van 1,5 m2 per dier ter beschikking hebben;

Bent u geïnteresseerd in meer voorwaarden?
Meer weergeven.

Producten met het biologisch keurmerk voldoen aan de wettelijke Europese eisen en mogen dan pas biologisch heten.
Ook het woord ‘biologisch’ is wettelijk beschermd en mag niet zomaar op een product gezet worden. Dat mag alleen wanneer het product geproduceerd is conform de wettelijke richtlijnen en hierop gecontroleerd is en gecertificeerd door SKAL. Pas na controle en certificering door SKAL mogen wij het onderstaande keurmerk/label dragen.