Dagelijks geopend van 08.00-21.00 uur.

Het nieuwe modewoord #kringlooplandbouw

Het nieuwe modewoord? #kringlooplandbouw

Zaterdag 8 september heeft ‘onze’ minister de landbouwvisie bekend gemaakt.

“Voor de veehouderij betekent de omslag dat voer steeds meer van eigen bodem of in elk geval uit de nabije regio komt. Reststromen uit andere sectoren komen als veevoer terug. De uitstoot van broeikasgassen, fijn stof, geur en ammoniak gaat verder omlaag; dierenwelzijn en en diergezondheid krijgen groter accent” Hier wil de minister tot 2030 naartoe werken.

En laten wij ons daar nu net mee bezig houden al die jaren. Netwerken in de regio, bouwplannen voor het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid, ammoniak- en fijnstofuitstoot verlagen (20%) ten opzichte van oude situatie en zelfvoorzienend in voer voor onze dieren. Aan een aantal van deze punten voldeden wij al jaren, toen we nog koeien en schapen hadden. In 2016 omgeschakeld naar #biologisch en nu verder investeren in milieu, diergezondheid en dierenwelzijn.

Vooruit met die geit.
#Kringlooplandbouw #diergezondheid #landbouwvisie #duurzaam #biologisch

Volgend artikel

Geef een reactie

×

Hoi!

Waar kan ik je mee helpen?

Groetjes,
Lisette

×