Voer en landbouw

Biologisch gehouden melkgeiten mogen alleen biologisch geteeld ruwvoer, zoals maïs en gras eten. Daarnaast krijgen zij een beperkte hoeveelheid krachtvoer met biologische componenten. Waarom beperkt? Vanwege de regelgeving omtrent het biologisch houden van geiten, mag maar 40% van het rantsoen bestaan uit krachtvoer. Krachtvoer wordt 2x per dag verstrekt na het melken. Hiervoor hebben wij een automatisch systeem. Door 1 ruk aan de hendel, kunnen alle 400 geiten tegelijkertijd eten. Hierdoor is het eerlijk verdeeld en is onderling minder strijd, dus minder stress.

De geiten hebben altijd onbeperkt ruwvoer tot hun beschikking.

Bij de teelt van dit voer zijn geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast hebben biologische geiten altijd de mogelijkheid om buiten te grazen, mits het weer en de grond het toelaat.

Zelfvoorzienend
Voor het ruwvoer zijn wij ruimschoots zelfvoorzienend. Wij hebben voldoende grond tot onze beschikking om biologisch ruwvoer te telen voor onze eigen geiten. Daarnaast maken wij sinds vorig jaar een gedeelte van ons eigen brok (grasbrok). Hiervoor wordt gemaaid gras gebruikt, gedroogd en uiteindelijk geperst tot een brokje. De kwaliteit van dit brok moet voldoende zijn om een deel van het aangekochte krachtvoer te kunnen vervangen. De stalmest die geproduceerd wordt door de geiten moet uitgereden worden op ons land. Wij hebben voldoende grond in gebruik om alle stalmest zelf uit te rijden, en hoeven hierdoor geen mest af te voeren van het bedrijf.

Wij doen het meeste landwerk zelf om de kwaliteit van ons voer te waarborgen. Alle opbrengst van het land wordt door een laboratorium onderzocht op aanwezige eiwitten en mineralen. Hieruit kunnen wij de kwaliteit van het voer beoordelen en op juiste manier inpassen in het rantsoen.