Dagelijks geopend van 08.00-21.00 uur.

KwaliGeit gecertificeerd

De basis van een goede kwaliteit melk, kaas of ander eindproduct ligt bij ons. Wij vinden dat ons product, de geitenmelk, kwalitatief goed moet zijn. Wat is nou een kwalitatief goed product? Wij zelf vinden dit altijd wel, maar wij willen graag dat een onafhankelijke partij dat ook vindt. Daarom hebben wij ons aangesloten bij ‘KwaliGeit’.

Onze missie: “Wij streven ernaar een hoogwaardig kwaliteitsproduct te leveren”.

Wij zijn KwaliGeit-gecertificeerd. Dit is een kwaliteitsborgingprogramma voor de Nederlandse geitenmelkproducenten.

Het project KwaliGeit is een gezamenlijk project van de Nederlandse geiten- zuivelondernemingen (particulier en coöperatief) VKGN in nauwe samenwerking met de vakgroep LTO (land- en tuinbouworganisatie) Melkgeitenhouderij.

Het samenwerkingsverband vormt een geweldige uitdaging voor de Nederlandse melkgeitenhouderij sector om aan te tonen dat Europees gezien, Nederland ver voorop loopt in de zorg om kwalitatief hoogwaardige geitenmelk en geitenhouderijen. Voedselveiligheid, diergezondheid en –welzijn en imago vormen de sleutelwoorden voor een gezond en duurzaam toekomstperspectief.

Het project KwaliGeit is een keten-kwaliteitszorgsysteem. Het is een door de inzamelaars/verwerkers van geitenmelk opgezette privaatrechtelijke erkenningsregeling. In samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij zijn criteria voor beoordeling opgesteld. De criteria en de bijbehorende normen zijn ondergebracht in een vijftal modules, te weten:

  • Bedrijfshygiëne,
  • Dierengeneesmiddelen,
  • Diergezondheid en -welzijn,
  • Voer en drinkwater,
  • Melkwinning en koeling.

Ervaren keurmeesters bezoeken het geitenbedrijf en beoordelen aan de hand van een beoordelingsprotocol de in de modules vastgelegde criteria.

×

Hoi!

Waar kan ik je mee helpen?

Groetjes,
Lisette

×